Změna v označování koní po 1. 7. 2009

01.01.2012 23:08

Podle Nařízení Komise (ES) č. 504/2008 ze dne 6.června 2008, kterým se provádějí směrnice Rady 90/426/EHS a 90/427/EHS, pokud jde o metody identifikace koňovitých, bude od 1.7.2009 povinné označování koní čipy. Bude to platit pro koně nově označované, tzn. koně, kteří budou do 1.7.2009 označeni podle dosavadní legislativy (např. výžehem), ti označeni čipem být nemusejí, těm platí jejich původní označení.